ทัวร์ยกล้อ+ย่างกุ้ง ประเทศพม่า+นักการเมืองพม่าร่วมงานออทิสซึ่ม เก็บตกจากเนชั่น (13 December 2016)

First Myanmar Autism Games Attended by Myanmar Politicians